Keystone logo

St Mary’s University Twickenham, London

A logo

pengenalan

St Mary's mempunyai sejarah yang panjang dan terbilang serta pandangan yang sangat moden.

Sejarah dan Warisan

Dengan pengambilan asal hanya enam pelajar, St Mary kini telah berkembang kepada kira-kira 6,000 pelajar prasiswazah dan pascasiswazah merentasi empat Sekolah akademik.

Ditubuhkan pada tahun 1850 dan dengan warisan mendalam dalam pendidikan, St Mary's mempunyai reputasi yang kukuh untuk kecemerlangan pengajaran dan pendekatan berpusatkan pelajar.

Pada 23 Januari 2014, Kolej Universiti St Mary, Twickenham, telah dianugerahkan gelaran universiti penuh oleh Majlis Privy dan menjadi Universiti St Mary, Twickenham.

Kampus

Harta pusaka semasa Universiti adalah dalam empat bahagian. Kampus utama terletak di Jalan Waldegrave di Twickenham dalam kawasan Strawberry Hill House, dewan kediaman terletak di 16 Strawberry Hill Road, padang sukan utama terletak di kampus Teddington Lock di Broom Road, Teddington, dan Naylor baharu Perpustakaan (juga di Jalan Waldegrave) yang dibuka pada musim luruh 2015.

Kesaksamaan, Kepelbagaian dan Kemasukan

Universiti St Mary komited sepenuhnya untuk mewujudkan budaya inklusif dengan mempromosikan kesaksamaan peluang dan menghormati perbezaan di kalangan pelajar, kakitangan dan pihak berkepentingan yang lain.

Universiti mempunyai tradisi panjang untuk meluaskan akses kepada pendidikan untuk semua sambil memupuk persekitaran yang menghormati dan bertolak ansur di mana semua latar belakang diraikan. Cita-cita kesaksamaan, kepelbagaian dan keterangkuman kami sejajar dengan misi kami, di mana setiap manusia adalah unik dan dihargai.

Kami berbangga bahawa Universiti kami adalah komuniti yang kaya dengan kepelbagaian, di mana kami menggunakan bakat semua pelajar dan kakitangan kami untuk mewujudkan budaya saling menghormati dan pengiktirafan, di mana kami menerima dan berkongsi perspektif baharu. Seperti yang kita percaya pada kuasa pendidikan untuk mengubah kehidupan. Di St Mary's kami memahami bahawa kejayaan berterusan kami adalah bergantung kepada sumbangan setiap ahli komuniti kami dan semangat kolektif inilah yang menjadikan kami unik.

Semua kakitangan, pelajar dan pelawat dijangka bertindak selaras dengan matlamat kesaksamaan, kepelbagaian dan keterangkuman Universiti dan dalam bidang kuasa dasar, bertanggungjawab ke atas kejayaan pelaksanaannya.

St Mary sebagai Universiti Katolik

Ditubuhkan pada tahun 1850 dan dengan identiti Katolik yang tersendiri, St Mary's ialah sebuah Universiti Katolik yang berusaha untuk membangunkan seluruh orang dan memperkasakan komuniti kita untuk memberi kesan positif kepada dunia. St Mary's mempunyai warisan mendalam dalam pendidikan yang diasaskan oleh Jawatankuasa Sekolah Miskin Katolik untuk memenuhi keperluan guru untuk menyediakan pendidikan untuk bilangan kanak-kanak miskin Katolik yang semakin meningkat. Gaya pengajaran kami dan pendekatan kami terhadap pembelajaran yang menekankan penglibatan dan penyertaan pelajar mencerminkan idea Newman tentang pendidikan antara disiplin, nilai murni dan nilai, dan pembentukan setiap individu yang diperkaya dengan pandangan daripada tradisi intelektual Katolik. Semangat kemasyarakatan yang kuat yang mencirikan St Mary adalah hasil daripada etos kami dan nilai teras yang menyokongnya.

St Mary komited kepada misi Gereja Katolik dalam pendidikan tinggi. Kami telah mewujudkan kecemerlangan dalam penyediaan merentasi pelbagai bidang akademik, pusat penyelidikan dan kursus yang sangat dihormati, penyediaan penjagaan pastoral, perkongsian dan penglibatan awam.

Pilihan Kemasukan 2

Lokasi

  • St Mary's University Waldegrave Road Strawberry Hill Twickenham TW1 4SX, , Twickenham

Soalan