Keystone logo
UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

pengenalan

Institut Penyelidikan Jenayah dan Keadilan Antara Wilayah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ( UNICRI ) telah ditubuhkan pada tahun 1968 menurut Resolusi Majlis Ekonomi dan Sosial 1086 B (XXXIX) tahun 1965, yang menggesa perluasan aktiviti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam pencegahan jenayah dan keadilan jenayah. Institut adalah sebuah institusi berautonomi dan ditadbir oleh Lembaga Pemegang Amanahnya.

Bekerja dalam skop luas mandatnya untuk mereka bentuk dan melaksanakan dasar dan tindakan yang dipertingkatkan dalam bidang pencegahan dan kawalan jenayah, misi UNICRI adalah untuk memajukan keadilan, pencegahan jenayah, keselamatan dan kedaulatan undang-undang dalam menyokong keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan mampan.

UNICRIKerja 's memfokuskan pada Matlamat 16 Agenda 2030 untuk Agenda Pembangunan Mampan, yang tertumpu pada menggalakkan masyarakat yang aman, adil dan inklusif, bebas daripada jenayah dan keganasan. Keadilan, pencegahan jenayah dan kedaulatan undang-undang adalah asas untuk memerangi kemiskinan dan mengurangkan ketidaksamaan sambil meningkatkan pertumbuhan dan kestabilan ekonomi serta melindungi alam sekitar. UNICRI menyokong kerajaan dan masyarakat antarabangsa pada umumnya dalam menangani ancaman jenayah terhadap keamanan sosial, pembangunan dan kestabilan politik.

Lokasi

  • Turin

    Viale Maestri del Lavoro, 10

    Soalan